Ms Excel Testi / Excel Seviye Belirleme.

Excel Seviye Belirleme Sınavı

Excel Seviyemizi ölçümleyen özel sorulardan oluşmaktadır.


1) Aşağıdakilerden Hangi formülün yazımı doğrudur?

2) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tarih ve saati verir?

3) Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma kitabının dosya uzantısıdır?

4) Excel çalışma kitabındaki her bir satır ve sütunun kesiştiği alana ne isim
verilir?

5) Bir Excel çalışma sayfasında bazı satırlar gözükmüyor ise sebebi ne
olabilir?

6) Excel çalışma sayfasında aşağıdakilerden hangisi bir hücrenin biçimini başka
bir hücreye vermeyi sağlar?

7) Excel çalışma sayfasında A sütununun hepsini seçmek için ne yapılır?

8) Aşağıdakilerden hangisi Excel programının kullanım amaçlarından biri
değildir?

9) Aşağıdakilerden hangisi Excel dokümanı adıdır?

10) Excel çalışma sayfasında bir satır en pratik şekilde nasıl seçilir?

11) Excel çalışma sayfasında A12 neyi ifade eder?

12) Aşağıdakilerden hangisi Sayfa3 adlı çalışma sayfasından A1 hücresinin değerini getirir?

13) Bir hücrenin içinde #### işareti varsa ne anlama gelmektedir?

14) =A$1 ifadesinde kullanılan $ işaretinin anlamı nedir?

15) Formüller hangi işaret ile başlar?

16) Excelde oluşturulmuş bir Fatura çalışmasında Fatura Tarihinin hangi formülle yazılması daha uygundur?

17) Aşağıdaki düşeyara formüllerinin hangisinde hata vardır?

18) Excelde benzersiz veriler girme kuralı aşağıdaki adımlardan hangisi ile yapılabilir?

2004 - 2022 © Başarısoft Akademi / Tüm hakları saklıdır.