Yazılım Uzmanlığı Kursu

Yazılım Uzmanı Ne İş Yapar?

Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda gerekli Ar-ge çalışmalarını yaparak, bu ihtiyaçlara yönelik bilgisayar yazılımları hazırlar. Aynı zamanda bu yazılımların verimli ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için; eğitim, danışmanlık, uyarlama, veri analizi gibi konularda destek sağlar. 

Bu noktada firmaların sektörüne ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten bir yazılım kullanması; personel verimliliğini arttırma, verileri arşivleyebilme, analiz edebilme ve tüm bunları yaparken zamanı verimli kullanabilme gibi faydalar sağlamaktadır.

MCPD Kimdir?

 • Proje ile ilgili tüm birimlerle görüşerek ihtiyaç analizi yapar, hedefleri ve doğru teknolojiyi saptar. 
 •  Yazılım geliştirmek için uygun yöntemleri ve kaynakları seçerek planlama yapar. 
 •  Mantıklı veri modellerini ve programlama dillerini seçer. 
 •  Çeşitli bilgisayar programlama dillerini kullanarak verimliliği en üst düzeye çıkaracak özel programlar tasarlar ve yazar. 
 •  Programların analiz, tasarım, test ve bakım işleriyle ilgilenir. 
 •  Kullanıcıların programlarda karşılaştıkları problemleri giderecek çözümler üretir ve eğitimlerini verir.
 •  Geliştirdiği programların kullanıcılar tarafından verimli kullanılmasını sağlar. 

MCPD Hangi Ünvanları Alabilir? 

 •  Uygulama Geliştirici /Application Developer
 •  Yazılım Mimarı /Software Architect 
 •  Yazılım Uzmanı /Software Expert 
 •  Veritabanı Uzmanı /Databese Expert 
 •  Proje Müdürü /Project Leader 
 •  Analist Programcısı /Analyst Programmer 
 •  Yazılım Geliştirici /Software Developer 
 •  Uygulama Analisti /Application Analyst 
 •  Teknik Danışman /Technical Consultant 
 •  Bilgi İşlem Müdürü /IT Manager 

Sınav – Sertifika Programı

Microsoft yeni yazılım ve veritabanı ürünlerini piyasa sürer sürmez, bu ürünlerle ilgili yeni sertifikasyon sistemini de hayata geçirmiştir. Sertifika, her zaman olduğu gibi profesyonellerin yeni ürünler ile ilgili uzmanlığını ispatlamasıdır. Microsoft’un yeni sertifikasyon yapısı MCTS ve MCPD olarak iki ana başlıkta incelenebilir; 

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

Teknoloji serisi sertifikasyon sistemi, belirli bir alanda uzmanlaşmayı belgelemek amacıyla konumlandırılmış sertifikasyon sistemidir. Bu sertifikaları edinebilmek için bir ya da iki sınava girilmelidir. Sınavlarda başarılı olunması durumunda, katılımcı, Microsoft Teknolojileri Uzmanı ünvanını alır. Öne çıkan dört adet teknoloji ünvanı vardır.                                               

Yazılım Uzmanlığı (MCPD) Eğitim İçeriği

Bölüm 1: Programlamaya Giriş

 • Algoritmalar 
 • Değişkenler Ve Değişken Türleri 
 • Koşul Yapıları 
 • Döngü Yapıları 
 • Diziler 
 • Metotlar

Bölüm 2: Nesne Yönelimli Programlama

 • Sınıflar (Class)
 • Enum ve Struct yapıları
 • Kalıtım (Inheritance)
 • Çok Biçimlilik (Polimorfizm)
 • Arayüz (Interface)
 • Özet Sınıflar (Abstract Class)

Bölüm 3: İleri Düzey Programlama Dilleri

 • C# 3.0 İle .Net Programlama 
 • İstisnai Durum Yönetimi (Exception Handling )
 • Olay Mimarisi (Events)
 • Koleksiyonlar  (Collections)
 • Jenerikler  (Jeneric Collections)
 • I/O Mimarisi  (Input/Output)
 • Temsilciler (Delegates)

Bölüm 4: Winforms ile Uygulama Geliştirme

 • Formlar ve Taşıyıcılar 
 • Sık Kullanılan Kontroller 
 • İleri Seviye Wınforms Kontrolleri

Bölüm 5: SQL Server 2008 ve Veritabanı Mantığı

 • Management Studıo’yu Tanıma 
 • Database Tasarımı
 • Tablo Tasarım Teknikleri
 • İlişkisel Veritabanı Tasarım Yöntemleri
 • Diagramlar
 • View Yapıları
 • T-SQL
 • Fonksiyonlar
 • Stored Procedure 
 • Index Yönetimi
 • Trigger 
 • Index Yönetimi

Bölüm 6: ADO.NET

 • ADO.NET ile Veritabanı İşlemleri
 • ADO.NET Nesne Modeli
 • Veritabanına Bağlanmak
 • OleDB Sınıfları
 • Veritabanı Türünden Bağımsız Erişim

Bölüm 7: XML ve LINQ

 • XML Belgerleri
 • Document Object Modeli
 • XML Şemaları
 • Lınq To Sql İle Erişim

Bölüm 8: ASP.NET ile Web Uygulamaları

 • Html, Css 
 • Asp.Net Çalışma Modeli 
 • Asp.Net Kontrolleri
 • Server ve Html Kontrolleri 
 • Asp.Net İle Masterpage, Tema Kullanımı 
 • Dağıtık Uygulama Geliştirme 
 • Xml Web Servisleri 
 • Asp.Net Web Servisleri

Bölüm 9: Proje Yönetimi

 • Diyagramlar Yardımıyla Modelleme 
 • Testler Ve Vısual Studıo Test Araçları

Beraberinde Önerilen Eğitimler


Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder

2016 © basarisoft.com. Tüm haklarımız saklıdır.