MS SQL Üzerinden Raporlama Uzmanlık Kursu

Bir muhasebeci veri tabanı yönetiminden anlamaz. Bir veri tabanı uzmanı da muhasebeden anlamaz.  Dolayısıyla muhasebeci, saatlerce uğraştığı bir raporun veri tabanından çok hızlı bir şekilde alınabileceğini bilemez. Yine veri tabanı uzmanı da bir muhasebecinin böyle bir ihtiyacı olduğunu bilemez. Bilse bile bunu verebilmesi için azda olsa muhasebe bilgisine ihtiyacı vardır. İşte burada raporlama uzmanının ihtiyacı gündeme gelmektedir. Raporlama uzmanı bir yöneticinin, ya da muhasebecinin ne istediğini anlayabilecek kadar muhasebe ve bunu veri tabanından sorgulayabilecek kadar veri tabanı bilgisi olmalıdır.

Danışmanlığını yaptığımız birçok şirkette bu personelin ihtiyacını görmekteyiz. İşletmelerde böyle bir ihtiyacın farkındalar ancak aynı anda bu iki özelliğe sahip personel bulunamamaktadır.  Türkiye’de çok az işletmede bu özelliğe sahip personel bulunmaktadır. 
Burada sadece raporlama değil, veri tabanının teknik olarak sıhhatli bir veriye sahip olup olmadığı ya da kayıtlı verilerde bir usulsüzlük olup olmadığı yine en hızlı ve sağlıklı şekilde bu uzmanlık alanıyla tespit edilebilir.

Eğitim İçeriği 

 • Database ve raporlama kavramları,
 • SQL Server Management Stüdyo hakkında temel bilgiler,
 • Database yapısı ve database ile ilgili işlemler,
 • Tablo yapısı ve tablo ile ilgili işlemler,
 • View yapısı ve view ile ilgili işlemler,
 • Objeler üzerinde ilişkilendirme (Inner Join, Left Join, Right Join, Full Join),
 • Select yapısı ve Select ile basit yapıdan komplike yapıya kadar sorgulamalar,
 • Transact SQL Update, Delete, Insert  gibi komutlardan başlayıp ileri seviye işlemler
 • Backup stratejileri,
 • SQL Server Profiler ile ilgili işlemler,
 • Logo raporlama araçları,
 • Logo yönetim karar destek modülü ile Logo içerisinde yeni raporlar oluşturma,
 • Logo form tasarımları,
 • Logo arayüz uyarlama işlemleri,
 • Logo Database yapısı,
 • Ofis programları ile Database’in entegre edilmesi,
 • Excel Visual Basic projeleri hakkında temel bilgiler,
 • Visual Basic Scriptler hakkında temel bilgiler,
 • Index, SQL döngüsü, Stored Procedures, Functions ve Trigger yapıları ve işlemler,
 • Linked Server,
 • Database mail, Jobs  kavramları hakkında temel bilgiler
 • MS Reporting Services (SSRS)

Beraberinde Önerilen Eğitimler


2004 - 2021 © Başarısoft Akademi / Tüm hakları saklıdır.