Web Programlama Kursu PHP-MYSQL

PHP ve MySQL Eğitimi

 • PHP Giriş
 • Dreamweaver İle Çalışmak
 • Genel Php Özellikleri
 • Program Denetimi
 • Diziler 
 • Fonksiyonlar
 • Öntanımlı Dizi Fonksiyonları
 • Öntanımlı Metin Fonksiyonları 
 • HTML Formu ve Bağlantısıyla Veri Aktarımı
 • Session ve Cookie Değişkenleri
 • Phpmyadmin İle Veritabanı İşlemleri
 • PHP MySQL İşlemleri
 • Dosya-Klasör İşlemleri
 • Sınıflar
 • AJAX Giriş
 • jQuery Javascript Kütüphanesi İle AJAX
 • PHP-AJAX
 • AJAX – JSON Veri Transferi
 • AJAX Örnekleri 
 • Tablo Tasarlama

MYSQL

 • PhpMyAdmin İle MySQL Üzerinde Tablo Oluşturma
 • MySQL Veri Tipleri phpMyAdmin İle Tabloya Veri Girişi
 • MySQL Sorgulama Dili 
 • MySQL «select» Sözdizimi ve Uygulaması
 • MySQL «insert» Sözdizimi ve Uygulaması
 • MySQL «update» Sözdizimi ve Uygulaması
 • MySQL «delete» Sözdizimi ve Uygulaması
 • MySQL Koşul Operatörleri
 • MySQL «like» Operatörü
 • MySQL «order by» Kayıt Sıralama Operatörü
 • MySQL «limit» Kayıt Sınırlama Operatörü
 • MySQL Tarih Veri Tipleri 
 • MySQL «limit» Kayıt Sınırlama Operatörü
 • İlişkisel Veritabanı Modeli
 • «1-1», «1-n», «n-n»
 • İlişkiler MySQL «INNER JOIN» İfadesi İle Tabloları Birleştirmek
 • MySQL «GROUP BY» İfadesi İle Kayıtları Gruplamak
 • MySQL Aggregate Fonksiyonlar (MIN,MAX,SUM,COUNT,AVG)

Sizi Arayalım

2004 - 2022 © Başarısoft Akademi / Tüm hakları saklıdır.