Yazılım Uzmanı Neler Yapar?

 • Proje ile ilgili tüm birimlerle görüşerek ihtiyaç analizi yapar, hedefleri ve doğru teknolojiyi saptar.
 • Yazılım geliştirmek için uygun yöntemleri ve kaynakları seçerek planlama yapar. 
 • Mantıklı veri modellerini ve programlama dillerini seçer. 
 • Çeşitli bilgisayar programlama dillerini kullanarak verimliliği en üst düzeye çıkaracak özel programlar tasarlar ve yazar. 
 • Programların analiz, tasarım, test ve bakım işleriyle ilgilenir. 
 • Kullanıcıların programlarda karşılaştıkları problemleri giderecek çözümler üretir ve eğitimlerini verir.
 • Geliştirdiği programların kullanıcılar tarafından verimli kullanılmasını sağlar. 

Yazılım Uzmanlığı Eğitim İçeriği

Yeni nesil .NET teknolojilerini kullanarak yazılım geliştirmek isteyen yazılım geliştiricilerin veya geliştirici adaylarının günümüzde hakim olması gereken özet konu başlıkları bulunmaktadır.

Geliştirme Ortamları

 • Visual Studio Community 2019
 • Visual Studio Code
 • Cloud Repositories (Team Project)
 • NuGet Package Manager

Programlamaya Giriş

 • Algoritmalar 
 • Problem Çözümü ve İş Modelleme
 • Değişkenler Ve Değişken Türleri 
 • Koşul Yapıları 
 • Döngü Yapıları 
 • Diziler 
 • XML ve JSON kaynaklar
 • Metotlar
 • Razor Syntax
 • .NET CORE 3 X

Mimari Yapılar

 • Sınıflar (Class)
 • Enum ve Struct yapıları
 • Kalıtım (Inheritance)
 • Arayüz (Interface)
 • Özet Sınıflar (Abstract Class)
 • MVC (Model/View/Controller)
 • Action Results
 • ViewBag, ViewData, TempData
 • Layouts
 • View Component
 • Middleware

SQL Server ve Veritabanı Mantığı

 • Management Studio’yu Tanıma 
 • Database Tasarımı
 • Tablo Tasarım Teknikleri
 • İlişkisel Veritabanı Tasarım Yöntemleri
 • Diagramlar
 • View Yapıları
 • T-SQL
 • Fonksiyonlar
 • Stored Procedure 
 • Index Yönetimi
 • Trigger

Veriye Erişim

 • Entity Framework ile Veriye Erişim
 • SQL Server Object Exporer
 • Create / Read / Update / Delete
 • Data Provider DbContext 
 • İlişkili tablolarda sorgulama koşulları

ASP.NET CORE ile Web Servisler

 • Servis Referanslar
 • XML ve JSON Servisleri
 • REST ve RESTful Servisler
 • ASP.NET Web API

Proje Yönetimi ve Prod.

 • Diyagramlar Yardımıyla Modelleme 
 • Azure DevOps Proje Yönetim Süreçleri
 • Azure Platform Servisleri
 • AWS
 • Testler Ve Vısual Studıo Test Araçları

Tamamlayanların Alacağı Sertifikalar

 • Başarısoft Başarı Belgesi (Bitirme Projesi ile)
 • Microsoft (Sınav ile)
 


Sizi Arayalım

2004 - 2022 © Başarısoft Akademi / Tüm hakları saklıdır.