Yazılım Uzmanı Ne İş Yapar?

Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda gerekli Ar-ge çalışmalarını yaparak, bu ihtiyaçlara yönelik bilgisayar yazılımları hazırlar. Aynı zamanda bu yazılımların verimli ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için; eğitim, danışmanlık, uyarlama, veri analizi gibi konularda destek sağlar.

Proje ile ilgili tüm birimlerle görüşerek ihtiyaç analizi yapar, hedefleri ve doğru teknolojiyi saptar. Bu noktada firmaların sektörüne ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten bir yazılım kullanması; personel verimliliğini arttırma, verileri arşivleyebilme, analiz edebilme ve tüm bunları yaparken zamanı verimli kullanabilme gibi faydalar sağlamaktadır.


Başlıklarla Bir Yazılımcı Neler yapabilir? 

 • Proje ile ilgili tüm birimlerle görüşerek ihtiyaç analizi yapar, hedefleri ve doğru teknolojiyi saptar. 
 • Yazılım geliştirmek için uygun yöntemleri ve kaynakları seçerek planlama yapar. 
 • Mantıklı veri modellerini ve programlama dillerini seçer. 
 • Çeşitli bilgisayar programlama dillerini kullanarak verimliliği en üst düzeye çıkaracak özel programlar tasarlar ve yazar. 
 • Programların analiz, tasarım, test ve bakım işleriyle ilgilenir. 
 • Kullanıcıların programlarda karşılaştıkları problemleri giderecek çözümler üretir ve eğitimlerini verir.
 • Geliştirdiği programların kullanıcılar tarafından verimli kullanılmasını sağlar. 

MCPD Hangi Ünvanları Alabilir? 

 • Uygulama Geliştirici /Application Developer
 •  Yazılım Mimarı /Software Architect 
 •  Yazılım Uzmanı /Software Expert 
 •  Veritabanı Uzmanı /Databese Expert 
 •  Proje Müdürü /Project Leader 
 •  Analist Programcısı /Analyst Programmer 
 •  Yazılım Geliştirici /Software Developer 
 •  Uygulama Analisti /Application Analyst 
 •  Teknik Danışman /Technical Consultant 
 •  Bilgi İşlem Müdürü /IT Manager 

Yazılım Uzmanlığı (MCPD) Eğitim İçeriği

Bölüm 1: Programlamaya Giriş

 • Algoritmalar 
 • Değişkenler Ve Değişken Türleri 
 • Koşul Yapıları 
 • Döngü Yapıları 
 • Diziler 
 • Metotlar

Bölüm 2: Nesne Yönelimli Programlama

 • Sınıflar (Class)
 • Enum ve Struct yapıları
 • Kalıtım (Inheritance)
 • Çok Biçimlilik (Polimorfizm)
 • Arayüz (Interface)
 • Özet Sınıflar (Abstract Class)

Bölüm 3: İleri Düzey Programlama Dilleri

 • C# 4.0 İle .Net Programlama 
 • İstisnai Durum Yönetimi (Exception Handling )
 • Olay Mimarisi (Events)
 • Koleksiyonlar  (Collections)
 • Jenerikler  (Jeneric Collections)
 • I/O Mimarisi  (Input/Output)
 • Temsilciler (Delegates)

Bölüm 4: Winforms ile Uygulama Geliştirme

 • Formlar ve Taşıyıcılar 
 • Sık Kullanılan Kontroller 
 • İleri Seviye Wınforms Kontrolleri

Bölüm 5: SQL Server 2016 ve Veritabanı Mantığı

 • Management Studıo’yu Tanıma 
 • Database Tasarımı
 • Tablo Tasarım Teknikleri
 • İlişkisel Veritabanı Tasarım Yöntemleri
 • Diagramlar
 • View Yapıları
 • T-SQL
 • Fonksiyonlar
 • Stored Procedure 
 • Index Yönetimi
 • Trigger 
 • Index Yönetimi

Bölüm 6: ADO.NET

 • ADO.NET ile Veritabanı İşlemleri
 • ADO.NET Nesne Modeli
 • Veritabanına Bağlanmak
 • OleDB Sınıfları
 • Veritabanı Türünden Bağımsız Erişim

Bölüm 7: XML ve LINQ

 • XML Belgerleri
 • Document Object Modeli
 • XML Şemaları
 • Lınq To Sql İle Erişim

Bölüm 8: ASP.NET ile Web Uygulamaları

 • Html, Css 
 • Asp.Net Çalışma Modeli 
 • Asp.Net Kontrolleri
 • Server ve Html Kontrolleri 
 • Asp.Net İle Masterpage, Tema Kullanımı 
 • Dağıtık Uygulama Geliştirme 
 • Xml Web Servisleri 
 • Asp.Net Web Servisleri

Bölüm 9: Proje Yönetimi

 • Diyagramlar Yardımıyla Modelleme 
 • Testler Ve Vısual Studıo Test Araçları

Sınav – Sertifika Programı

Microsoft yeni yazılım ve veritabanı ürünlerini piyasa sürer sürmez, bu ürünlerle ilgili yeni sertifikasyon sistemini de hayata geçirmiştir. Sertifika, her zaman olduğu gibi profesyonellerin yeni ürünler ile ilgili uzmanlığını ispatlamasıdır. Microsoft’un yeni sertifikasyon yapısı MCTS ve MCPD olarak iki ana başlıkta incelenebilir; 

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

Teknoloji serisi sertifikasyon sistemi, belirli bir alanda uzmanlaşmayı belgelemek amacıyla konumlandırılmış sertifikasyon sistemidir. Bu sertifikaları edinebilmek için bir ya da iki sınava girilmelidir. Sınavlarda başarılı olunması durumunda, katılımcı, Microsoft Teknolojileri Uzmanı ünvanını alır. Öne çıkan dört adet teknoloji ünvanı vardır.

1) MCTS: .NET Framework 4.0 Web Applications

Gerekli Sınavlar :

 • Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 4.0 - Application Development Foundation
 • Exam 70–528: TS: Microsoft .NET Framework 4.0 - Web-based Client Development

2) MCTS: .NET Framework 2.0 Windows Applications

Gerekli Sınavlar :

 • Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 4.0 - Application Development Foundation
 • Exam 70–526: TS: Microsoft .NET Framework 4.0 - Windows-based Client Development

3) MCTS: .NET Framework 4.0 Distributed Applications

Gerekli Sınavlar :

 • Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 4.0 - Application Development Foundation
 • Exam 70–529: TS: Microsoft .NET Framework 4.0 - Distributed Application Development

4) MCTS: SQL Server 2016

Gerekli Sınav :

 • Exam 70–431: TS: Microsoft SQL Server 2016 - Implementation and Maintenance

Microsoft Certified Professional Developer ( MCPD)

 • Mimari ve tasarım sınavları da içeren bu sertifikasyon, kişinin tecrübeli bir programcı ve aynı zamanda analiz yeterliliğinin de olduğunu ispatlar.

1) MCPD: Web Developer:

Gerekli Sınavlar :

 • Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 4.0 - Application Development Foundation
 • Exam 70–528: TS: Microsoft .NET Framework 4.0 - Web-based Client Development
 • Exam 70–547: Designing and Developing Web Applications by Using the Microsoft .NET Framework

2) MCPD: Windows Developer:

Gerekli Sınavlar :

 • Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 4.0 - Application Development Foundation
 • Exam 70–526: TS: Microsoft .NET Framework 4.0 - Windows-based Client Development
 • Exam 70–548: Designing and Developing Windows Applications by Using the Microsoft .NET Framework

3) MCPD: Enterprise Applications Developer:

Gerekli Sınavlar :

 • Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 4.0 - Application Development Foundation
 • Exam 70–526: TS: Microsoft .NET Framework 4.0 - Windows-based Client Development
 • Exam 70–528: TS: Microsoft .NET Framework 4.0 - Web-based Client Development
 • Exam 70–529: TS: Microsoft .NET Framework 4.0 - Distributed Application Development
 • Exam 70–549: PRO: Designing and Developing Enterprise Applications by Using the Microsoft .NET Framework

Yazılım Uzmanlığı Uzaktan Eğitim Kısa Video

Bu tanıtım hizmeti Başarısoft ve Sahneakademi iş birliği ile hazırlanmıştır. Bu tarzda videolar hazırlamak isterseniz, dijital animasyon eğitimlerimize katılabilirsiniz. Sahneajans.com aracılığı ile kendinize ve firmanıza özel animasyonlar hazırlatabilirsiniz.

Tamamlayanların Alacağı Sertifikalar

 Başarısoft Başarı Belgesi Başarısoft Başarı Belgesi
 Microsoft Certified Microsoft Certified
 

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder

2004 - 2019 © Başarısoft Akademi / Tüm hakları saklıdır.