SAP 2000 Kursu

SAP2000 Kursuna Kimler Katılabilir ?

İnşaat ve inşaat mühendisliği öğrencileri yada mezunları SAP2000 eğitimine katılabilir.

Eğitim sürecinin ilk aşamasında programa ilişkin genel kullanım ilkeleri, menülerden ve kısayol İkonlarından faydalanma gibi konular üzerinde durulmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda önce 2 boyutlu yapılardan başlamak üzere farklı yapı sistemlerinin modellenmesi üzerine örnekler yapılacaktır. Yapı modellemesi konusunda öğrenciler yeteri kadar iyi düzeye geldiklerinde bir sonraki aşama olan malzeme özelliklerinin, farklı geometrik kesitlerin tanımlanması ve tanımlanan kesitlerin ilgili elemanlara atanması açıklanacaktır.

Daha sonra ise yük tanımlamaları ve farklı yük şekillerini atamaları işlemi üzerinde durulacaktır. Son olarak ise yapı sisteminin analizinin yapılması ve analiz sonuçlarının ilgili kütükler yardımı ile incelenip değerlendirilmesi anlatılacaktır. Kurs kapsamının en önemli noktası ise dinamik analiz yani deprem hesabıdır. Bu aşamada ilk olarak 2008 ABYYHY (Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik) yani bilinen adıyla deprem yönetmeliğinde geçen dinamik analiz yöntemleri hakkında bilgiler verilecek ve bu yöntemlerin bilgisayar kullanmadan nasıl uygulanabileceğinden bahsedilecektir. Daha sonra bu yöntemlerin SAP 2000 kullanılarak nasıl uygulanabileceği, yöntemlere ait parametrelerin programda nasıl tanıtılabileceği detaylı olarak açıklanacaktır.

SAP2000 Eğitiminin Amacı

Eğitim sonunda öğrencilerimiz detaylı statik analiz yapabilme, analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve deprem hesabı yapabilme yetisine sahip olabileceklerdir.

SAP2000 Eğitim İçeriği

Programın Tanıtılması ve Hesap Yöntemleri 
Program Menüleri ve Kısayol Kullanmları 
Programa ilişkin Genel Tanımlamalar

 • Global ve Lokal Eksenler
 • Programda Çalışan Birimler
 • Grid Çizgileri
 • Yapı Elemanları (Düğüm Noktaları, Çubuk ve Kabuk Elemanlar)
 • Yapı Modellemesi ve Yapı Analizinde İzlenecek Temel Yöntem
 • Yapı Modellemesi
 • Malzeme Tanımlaması
 • Kesit Şekilleri ve Kesit Tanımlamaları
 • Yük ve Yük Kombinasyonu Tanımlamaları
 • Kesit Atamaları
 • Yük Şekilleri ve Yük Atamaları
 • Özel Tanımlamalar (Kopyalama, Mesnet, Serbestlik, Rijitlik, Dinamik Özellikler vb.)
 • Analiz
 • Analiz Sonuçlarının İncelenmesi ve Değerlendirmesi

2 Boyutlu Yapı Modellemesi ve Analizine Giriş

 • 2 Boyutlu Betonarme ve Çelik Yapı Örnekleri

Aks Analizleri

 • Değişken Kesitli Köprü Kirişleri
 • 2 Boyutta Perde Modellenmesi ve Özel Rijitlik Tanımlamaları
 • 2 Boyutlu Dinamik Analiz (Deprem Hesabı)

3 Boyutlu Yapı Analizine Giriş

 • 3 Boyutlu Uzay Çelik Sistemler
 • 3 Boyutlu Betonarme Uzay Çerçeveler
 • 3 Boyutlu Endüstriyel Yapılar
 • Çok Katlı Betonarme Yapılar
 • Analizde Sıcaklık Değişiminin Tanımlanması
 • Deprem Yönetmeliği SAP 2000 Uygulamaları ve Detaylı Dinamik Analiz
 • Deprem Yönetmeliği Dinamik Analizde Çözüm
 • Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi
 • Spektral Analiz
 • Analiz Metotlarına İlişkin Parametrelerin Açıklanması
 • SAP 2000 ile Eşdeğer Deprem Yükü ile Analiz

SAP 2000 ile Spektral Analiz

Tamamlayanların Alacağı Sertifikalar


2004 - 2022 © Başarısoft Akademi / Tüm hakları saklıdır.