Sta4CAD Kursu

STA4CAD Kursuna Kimler Katılabilir?

İnşaat ve inşaat mühendisliği öğrencileri yada mezunları Sta4CAD eğitimine katılabilir.

STA4CAD Kursunun Faydaları Nelerdir?

STA4-CAD Programı; çok katlı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgar ve betonarme analizini entegre olarak yapan bir paket programdır. Program; statik ve betonarme analizleri, standart ve yönetmelikleri esas alacak şekilde yapabilmektedir. Şartnamelerin değişmesi veya enternasyonel standartların uygulanması durumunda, parametrelerin bir çoğu, kullanıcı tarafından opsiyonel olarak değiştirilebilmektedir. Eğitimin birinci aşamasında; STA4-CAD programında işlem yapabilmek için programa ait opsiyonlar anlatılacaktır. İkinci aşamada mevcut yapıların 2008 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik' e göre analizi yapılacak ve analiz sonuçları irdelenecektir. Üçüncü ve son aşamada yeni yapılar ve onarım-güçlendirme projesine ihtiyaç duyulan yapılar ile ilgili örnek projeler çözümlenecektir. 

 

STA4CAD Eğitiminin Amacı

STA4-CAD çok katlı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgar ve betonarme analizini entegre olarak yapma amacıyla üretilmiştir. Eğitim sonunda öğrencilerimiz, bir projenin analiz ve çizimini tamamen  yapabilecek duruma geleceklerdir.

STA4CAD Eğitimi İçeriği

 • STA4-CAD Programının Teorik Esasları 
 • Aksların Çizilmesi
 • Kolonların Yerleştirilmesi
 • Kirişlerin Düzenlenmesi
 • Döşeme Tiplerinin Belirlenmesi
 • Kat Yükseltme Belirlenmesi
 • Beton Sınıfın belirlenmesi
 • Çelik Sınıfın belirlenmesi
 • Döşeme Yüklerinin Kiriş Ve Kolonlara Dağıtılması 
 • Yapı Yük Kombinasyonları 
 • Panel Elemanlar 
 • Modal Analiz Kiriş Maximum Değerlerinin Bulunması 
 • Kolon-Kiriş Birleşim Noktalarındaki Rijitliklerin Dikkate Alınması 
 • Çok Katlı Betonarme Yapıların Deprem Hesabı (Demolarda 5 Kat ile sınırlıdır.)
 • Yapı-Temel Etkileşimi 
 • Kolonlarda Süneklik Alanı Ve 3 Boyutlu Yapısal Analiz 
 • 2019 Deprem Yönetmeliği Ve STA4CAD İle Uygulaması 
 • Depreme Karşı Yapı Güçlendirilmesi 
 • Mevcut Yapının İncelenmesi 
 • Depremsiz Yapı Analizi 
 • 2019 Deprem Yönetmeliğine Göre İncelenmesi 
 • Güçlendirmede Betonarme Manto Düzenlenmesi 
 • Güçlendirmede Betonarme Perde Düzenlenmesi

Tamamlayanların Alacağı Sertifikalar

 Başarısoft Başarı Belgesi Başarısoft Başarı Belgesi

Beraberinde Önerilen Eğitimler


2004 - 2022 © Başarısoft Akademi / Tüm hakları saklıdır.